Polityka Prywatności i plików cookies strony agatalesniewska.pl

 

Serwis agatalesniewska.pl jest prowadzony przez firmę PRANA FLOW Agata Leśniewska z siedzibą przy ul. Obrońców Westerplatte 5/4 80-317 w Gdańsku NIP 5841527381 REGON 360502441 zwaną dalej PRANA FLOW. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Agata Leśniewska, właścicielka firmy PRANA FLOW.

Każdego użytkownika serwisu oraz publikacji należących do PRANA FLOW obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany polityki prywatności nie wpływają na podstawową zasadę: PRANA FLOW nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników swojego serwisu. PRANA FLOW nigdy nie wysyła spamu.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie prenumerować biuletynów należących do PRANA FLOW oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez PRANA FLOW.
Zgadzając się z Polityką Prywatności oświadczasz, że:
1. wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie, dla celów marketingowych przez PRANA FLOW. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania.
2. wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od PRANA FLOW, na podane przez Ciebie dane teleadresowe.
3. zostałeś/aś poinformowany/a o tym, że:
administratorem Twoich danych osobowych jest PRANA FLOW, masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania i usuwania;
podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie niezbędne do korzystania z serwisu.

Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisu należącego do PRANA FLOW możesz zostać poproszona/y o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszona/y, to w większości przypadków: imię, nazwisko, adres e-mail oraz w przypadku, gdy chcesz otrzymać fakturę – także nazwa firmy, numer NIP oraz adres firmy. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje tę czynność, w trakcie której wymagane było podanie danych. Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom w celu realizacji usług i zamówień:

MailerLite UAB, Paupio g.28, Vilnius 11341, Litwa – w celu korzystania z systemu mailingowego MailerLite, służącego do wysyłki newslettera

SuperHost  H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168– w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz w celu kontaktu poprzez skrzynkę email. Polityka prywatności –  https://superhost.pl/polityka-prywatnosci/

Subskrypcja bezpłatnego Newslettera
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do PRANA FLOW wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail oraz w niektórych przypadkach swojego imienia. Pola te są obowiązkowe. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu Czytelnikowi newsletter. Imię pozwala PRANA FLOW zwracać się do Czytelników po imieniu.

Niezapowiedziane Wiadomości
PRANA FLOW zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości PRANA FLOW rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisu, biuletynów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne, promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)

Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary serwisu należących do PRANA FLOW mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W ramach Google Analytics zbierane są dane dotyczące odwiedzin strony, demograficzne oraz dane o zainteresowaniach. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Osadzone na stronie video z serwisu YouTube wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube. Te pliki cookies są ładowane dopiero przy odtwarzaniu wideo.
Użycie narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, pozwalające na to, aby kierować spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook wiążę się  z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają mi na Twoją identyfikację. Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Zapewniona jest możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, LinkedIn, Twitter, Google+.

Zmiany Polityki Prywatności
PRANA FLOW zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Zmiany Polityki Prywatności będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Serwisu. Wszelkie zmiany do Polityki Prywatności stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Polityce Prywatności, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Serwisie po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Polityki Prywatności przez Użytkownika.

UWAGA: Informacje na stronie są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ani indywidualnej porady. Wszelkie decyzje i działania podejmujesz na własną odpowiedzialność.